Hoạt động gần đây của trang web

21:33, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa TỔNG QUAN KHU ĐÔ THỊ NGOẠI GIAO ĐOÀN
21:29, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa PHÁP LÝ DỰ ÁN NGOẠI GIAO ĐOÀN
21:29, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa Tiến độ dự án Ngoại Giao Đoàn tháng 6 - 2015
21:28, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa TIN TỨC - DỰ ÁN
20:23, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CHUNG CƯ N01-T8 NGOẠI GIAO ĐOÀN
20:15, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CHUNG CƯ N01-T6-T7 NGOẠI GIAO ĐOÀN
20:13, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CHUNG CƯ N01-T6-T7 NGOẠI GIAO ĐOÀN
20:05, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
19:56, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa KHU BIỆT THỰ
19:53, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa Căn số 4 tầng 10-16 chung cư công vụ ngoại giao đoàn
19:53, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa Căn số 4 tầng 10-16 chung cư công vụ ngoại giao đoàn
19:52, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa Căn số 1 tầng 3-9 Chung cư công vụ Ngoại Giao Đoàn
19:44, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
19:41, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa Mặt bằng tầng 3-9 Nhà Công Vụ Ngoại Giao Đoàn
19:39, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa MỞ BÁN CHUNG CƯ CÔNG VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN
19:38, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa NHÀ CÔNG VỤ
19:38, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa Bán căn số 1 chung cư NO4 T2 Ngoại Giao Đoàn
19:37, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa Bán căn số 1 chung cư NO4 T2 Ngoại Giao Đoàn
19:34, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CHUNG CƯ N04B NGOẠI GIAO ĐOÀN
19:33, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa CHUNG CƯ N04
19:33, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CHUNG CƯ N03-T6 NGOẠI GIAO ĐOÀN
19:32, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CĂN SỐ 9 TÒA N03T5 NGOẠI GIAO ĐOÀN
19:31, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CHUNG CƯ N03-T5 NGOẠI GIAO ĐOÀN
19:30, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa BÁN CHUNG CƯ N03T3-N03T4 NGOẠI GIAO ĐOÀN
19:30, 24 thg 5, 2019 NQT đã chỉnh sửa CĂN HỘ LOẠI B CHUNG CƯ N03T2 NGOẠI GIAO ĐOÀN